اپلیکیشن GSM Controller برنامه کاربردی اختصاصی طراحی شده برای کمپرهای هوشمند است. با استفاده از این اپلیکیشن کاربران می توانند وسایل و تجهیزات تعبیه شده در کمپر هوشمند خود را مدیریت کنند. در نسخه اولیه این برنامه مدیریت تجهیزاتی مانند چراغ های روشنایی و پمپ های آب کمپر در نظر گرفته شده است. راه ارتباطی برنامه با کمپر هوشمند از طریق سیمکارت قرار گرفته در کمپر است. همچنین قابلیت برقراری ارتباط با کمپر از طریق شبکه اینترنت هم در نظر گرفته شده است. برنامه طراحی شده در اختیار کاربران کمپر قرار می گیرد و با استفاده از آن می توانند تجهیزات کمپر خود را به آسانی و حتی خارج از آن مدیریت کنند.

تیم برنامه نویسی موبایل پرش برنامه GSM Controller را به سفارش ایران مانیتورینگ طراحی کرده است. در پیاده سازی این برنامه از زبان دارت و تکنولوژی فلاتر بهره گرفته شده است. این برنامه برای هر دو سیستم عامل اندروید و IOS در دسترس و قابل استفاده می باشد.